Aktualności Turystyka

Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy

Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy rozciąga się między Krakowem, Liszkami a Czernichowem. Jest jednym z najmniejszych parków w Małopolsce, lecz niewątpliwie nie ustępuje innym parkom pod względem piękna przyrody i ilości atrakcji turystycznych. Utworzony został w 1981 r., obecnie wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Nazwa parku wywodzi się od dwóch zabytkowych klasztorów znajdujących się na jego terenie, Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

Rezerwaty przyrody

W granicach Parku Krajobrazowego mieszczą się cztery rezerwaty przyrody:

  • Bielańskie Skałki – jest to rezerwat ścisły, a więc taki, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja człowieka. Obejmuje obszar leśny w Lesie Wolskim oraz fragment Srebrnej Góry;
  • Panieńskie Skały – rezerwat o charakterze leśnym i krajobrazowym. Jest to obszar pięknych wąwozów w skałach wapiennych porośniętych lasem bukowym. Nazwa rezerwatu pochodzi od sióstr norbertanek, określanych dawniej pannami zwierzynieckimi. Według legend zakonnice skryły się w wąwozie przed atakiem Tatarów w 1241 roku. Gdy wrogowie byli blisko, ściany skalne rozstąpiły się w cudowny sposób, tworząc schronienie dla sióstr;
  • Skałki Przegorzalskie – ścisły, florystyczny rezerwat, którego obszar jest własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na jego terenie ochroną objęte są rzadkie murawy naskalne i kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla. Ponad rezerwatem wznosi się ogromna, pochodząca z czasów II Wojny Światowej budowla, tzw. Belweder. oraz willa należąca do Adolfa Szyszko – Bohusza, nazywana Rotundą.
  • Skołczanka – rezerwat faunistyczny (stepowy), w którym objęte są ochroną zbiorowiska muraw napiaskowych z roślinnością kserotermiczną oraz las sosnowo – jodłowo – bukowy. W rezerwacie zaobserwować można rzadkie rodzaje owadów oraz ponad 500 gatunków motyli, zamieszkujące jego tereny.

Skałki Twardowskiego - Tyniecki Park Krajobrazowy

Zabytki i pomniki przyrody

Zwiedzając Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy natknąć można się aż na 63 pomniki przyrody. Przykładowo, czeka nas tam spacer aleją lip drobnolistnych lub zwiedzanie Jaskini Kryspinowskiej. Strudzeni wędrowcy ochłodzić się mogą w Źródle Świętojańskim, które według legendy wytrysnęło spod ziemi wprost pod nogi świętego, pragnącego napić się wody.

Amatorzy reliktów także nie będą zawiedzeni, bowiem na terenie parku znajdują się liczne zabytki sakralne oraz świeckie. Poza wspomnianymi już wcześniej klasztorami na Bielanach i w Tyńcu podziwiać tu można Kaplicę pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie lub górującą na szczycie wapiennych skał skromną Kaplicę Różańcową w Czernichowie. Renesansowy, szesnastowieczny pałacyk, nazywany Willą Decjusza, kryje w sobie wiele historii, które warto poznać, by później móc spokojnie je kontemplować przechadzając się alejkami zabytkowego parku dworskiego w Czernichowie. Dla osób chcących poczuć klimat XIX wiecznego „dworku polskiego” polecić można zespół dworski w Ściejowicach, wokół którego rozciągają się pozostałości parku o charakterze romantycznym. Warto także odwiedzić dwór w Kole Tynieckim.

Sport i aktywny odpoczynek

Park Krajobrazowy jest doskonałym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu. Znajdują się tu liczne szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe. Warty uwagi jest chociażby Szlak Twierdzy Kraków, łączący poaustriackie forty na terenie Krakowa oraz rowerowa trasa rekreacyjna wzdłuż wałów Wisły. Liczne ścieżki i alejki, oraz różnorodne ukształtowanie terenu sprawiają, że to miejsce idealne na weekendowe spacery. Biegacze mogą tu swobodnie trenować, by później wziąć udział w odbywających się tu imprezach, takich jak „Bieg Trzech Kopców” czy „Gran Prix Krakowa w biegach górskich”. Park obejmuje malowniczy fragment koryta i doliny Wisły, można więc podziwiać jego krajobrazy płynąc kajakiem po rzece.

Parki Krajobrazowe są niewątpliwie jednymi z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju, które warto odwiedzić i spędzać w nich czas. Służą ochronie przyrody i zabytków, pozwalając nam odkrywać swoje skarby i dzieląc się dobrodziejstwami. Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy należy do jednego z ciekawszych tego typu obiektów. Przy okazji pobytu w Krakowie i okolicach, warto wpisać go sobie na listę miejsc do zwiedzenia.

Dodaj komentarz

Kliknij, by zacząć pisać