Chór Cantabile

Chór Cantabile powstał 21 marca 1994 r. przy Grodzkim Domu Kultury w Gorzowie z inicjatywy ówczesnego dyrektora GDK. Od początku kierownikiem chóru i dyrygentką jest Jadwiga Kos - rodowita gorzowianka.

Zespół tworzą ludzie różnych profesji, których łączy muzyczna pasja i zamiłowanie do śpiewu. Osiągane sukcesy, będące owocem mozolnej pracy, miła atmosfera, przyjacielskie spotkania, możliwość koncertowania nie tylko w kraju, ale i za granicą przyciągały chętnych do przeżywania chóralnej przygody. Od założenia chóru śpiewało w nim ponad 100 osób. Obecnie jego skład stanowi 40 śpiewaków - amatorów.

Chór swoim śpiewem uświetnia liczne uroczystości w mieście i regionie. Koncertuje również w kościołach, prezentując bogaty repertuar sakralny. Śpiewa pieśni renesansowe, barokowe, romatyczne i współczesne. Z równym powodzeniem wykonuje zarówno utwory napisane na chór a capella jak i wokalno-instrumentalne, a także wiązanki pieśni ludowych, nawet szanty.

Konsekwentnie rozszerza swój repertuar, profesjonalnie przygotowując jego opracowania, w którym znajdują się fragmenty dzieł Vivaldiego, Mozarta, Haendla, Verdiego, Beethovena, Moniuszki, stałe części Mszy św. Lottiego i Noyona. Współpracuje z gorzowskimi orkiestrami - dętą i kameralną. Koncertował i nagrał płytę z muzyką sakralną z instrumentalistami z Berlina, a także płytę z kolędami.

Podczas corocznych zagranicznych podróży koncertowych chór promuje swoje miasto. Śpiewał Ojcu św. Janowi Pawłowi II w Watykanie, w Castel Gandolfo i podczas jego wizyty w Gorzowie. Koncertował dla Polonii w krajach Unii Europejskiej, m.in. na Litwie, w Niemczech, Szwecji, Belgii, Anglii i Francji. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" uczestniczył w Międzynarodowych Festiwalach Pieśni Adwentowych w Berlinie i Dreźnie.

Wielokrotnie zdobywał tytuły laureata w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego. Za twórczą pracę był trzykrotnie wyróżniony nagrodą wojewody gorzowskiego. W 2006 r., uchwałą Rady Miasta Gorzowa uhonorowany został odznaką "Za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Miasta Gorzowa".

Pracę chóru wspiera założone w czerwcu 1997 r. stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Chóru "Cantabile", którego celem jest m.in. popularyzacja muzyki chóralnej, nawiązywanie kontaktów z krajami i zagranicznymi organizacjami społeczno-kulturalnymi i zespołami artystycznymi. W ramach podejmowanych inicjatyw euroregionalnych nawiązano kontakty ze stowarzyszeniami i chórami w Niemczech, które zaowocowały realizacją przygranicznych programów muzycznych.

Chóralne spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 18.00 do 19.30 w sali prób Filharmonii Gorzowskiej.

Oficjalna strona chóru Cantabile: http://www.cantabilegorzow.pl/
Projektowanie i Tworzenie Stron Internetowych @ Piotermen.com